Loading... Loading...

Vodenje likovne dejavnosti

Likovne dejavnosti vodi dr. Tonka Tacol,

  • nekdanja profesorica likovne didaktike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru, sedaj zunanja sodelavka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
  • likovna pedagoginja z dolgoletnimi izkušnjami v poučevanju v osnovni šoli,
  • znanstvena raziskovalka poučevanja in učenja likovne vzgoje,
  • avtorica prvih slovenskih učbenikov za likovno vzgojo v osnovni šoli od 1. do 9. razreda,
  • avtorica monografij in priročnikov za učitelje,
  • avtorica znanstvenih in strokovnih člankov o učinkovitostih izvajanja likovne dejavnosti v šoli in izven nje.  

CV

Curriculum vitae

Ime

dr. Tonka Tacol

Naziv

izred. profesorica za likovno didaktiko

Naslov

Lipahova ulica 23,
1000 ljubljana

Izobrazba

Magisterij: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Doktorat: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Izkušnje

dolgoletna predavateljica likovne dejavnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru

likovna pedagoginja z dolgoletnimi izkušnjami v poučevanju v osnovni šoli

raziskovalka poučevanja in učenja likovne vzgoje

avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov o učinkovitostih izvajanja likovne dejavnosti v šoli in izven nje

avtorica prvih učbenikov za likovno vzgojo v osnovni šoli, monografij in priročnikov za učitelje