Loading... Loading...

PROGRAM MOZAIKA LIKOVNE DEJAVNOSTI

Vsebina dejavnosti je izbrana za posamezno starostno stopnjo udeležencev glede na posebnosti likovnega razvoja.

Vsebina dejavnosti zajema usvajanje likovno-teoretskih zakonitosti nastajanja likovnega izdelka ob likovnem izražanju, obvladovanje ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki (likovne tehnike) ter načine likovnega izražanja – izražanje po opazovanju, domišljiji, spominu, predstavah.

Otroci in mladostniki

Izhodiščna raven zahtevnosti je prilagojena starostni skupini 5–6 let in se kontinuirano stopnjuje za preostale starostne skupine vse do starostne skupine 13‒15 let.

Odrasli

Pri skupini odraslih udeležencev poleg našega predvidenega programa upoštevamo tudi individualne želje udeležencev glede likovne dejavnosti.

Program se izvaja v skupinah do 12 udeležencev.
PROGRAM za skupine udeležencev
Udeleženci Starost let
Otroci 5-6 7-9 10-12
Mladostniki 13-15
Odrasli neomejena