Loading... Loading...

PROGRAMSKE VSEBINE LIKOVNE DEJAVNOSTI po starostnih skupinah in področjih

Starost (leta) Vsebine dejavnosti po likovnih področjih
Risanje Slikanje Oblikovanje grafike Kiparsko oblikovanje Arhitekturno oblikovanje
5–6 – elementarno spoznavanje posebnosti črt in pik ob risanju risb, – risanje risb z motivi po domišljiji, spominu in opazovanju, – risanje risb z uporabo najrazličnejših risarskih materialov in pripomočkov (izvajanje likovnih tehnik). – elementarno spoznavanje posebnosti slike ob slikanju, – slikanje slik z motivi po domišljiji, spominu in opazovanju, – slikanje slik z uporabo različnih slikarskih materialov in pripomočkov (izvajanje likovnih tehnik), s poudarkom na spontanem mešanju barv. – elementarno spoznavanje posebnosti slike ob slikanju, – slikanje slik z motivi po domišljiji, spominu in opazovanju, – slikanje slik z uporabo različnih slikarskih materialov in pripomočkov (izvajanje likovnih tehnik), s poudarkom na spontanem mešanju barv. – elementarno spoznavanje posebnosti nastajanja polnih in votlih kiparskih oblik pri oblikovanju, – oblikovanje predmetov, človeških in živalskih oblik, – oblikovanje z gnetljivimi, trdimi in ploskovitimi materiali. – elementarno spoznavanje posebnosti nastajanja polnih in votlih kiparskih oblik pri oblikovanju, – oblikovanje predmetov, človeških in živalskih oblik, – oblikovanje z gnetljivimi, trdimi in ploskovitimi materiali.
7–9 spoznavanje posebnosti nastajanja risb s črtnim izpolnjevanjem ploskev, – risanje risb z motivi po domišljiji, spominu in opazovanju, – risanje risb z uporabo različnih suhih in tekočih risarskih materialov in pripomočkov (izvajanje likovnih tehnik). – spoznava nje posebnosti barv ob slikanju slik, – slikanje slik z motivi po domišljiji, spominu in opazovanju, – slikanje slik z uporabo različnih suhih in tekočih slikarskih materialov in pripomočkov (izvajanje likovnih tehnik), s poudarkom na doslednejšem mešanju barv. – spoznavanje posebnosti nastajanja grafike ob izdelavi tiskalnih plošč in tiskanju, – upodabljanje motivov po domišljiji, spominu in opazovanju, – izvedba grafičnih tehnik: dvobarvna monotipija, tisk s premično šablono, kartonski tisk. – spoznavanje posebnosti obhodnega kipa in reliefa med oblikovanjem, – oblikovanje človeških živalskih in drugih oblik po postopku od celote k detajlom, – oblikovanje z gnetljivimi, trdimi in ploskovitimi materiali (modeliranje, zgibanje, zvijanje, sestavljanje, vlivanje). – spoznavanje posebnosti nastajanja arhitekturnih prostorov ob njihovem oblikovanju, – oblikovanje enostavnih maket, – oblikovanje s trdimi, gnetljivimi in ploskovitimi materiali (sestavljanje, zgibanje, zvijanje, lepljenje).
10–12 spoznavanje posebnosti nastajanja svetlih in temnih črtnih ploskev (rastriranje) in kompozicije risbe, – risanje risb z motivi po domišljiji, spominu, opazovanju in predstavah, – risanje risb z uporabo različnih suhih in tekočihrisarskih materialov inpripomočkov(izvajanje likovnihtehnik) ter njihovimkombiniranjem. – spoznavanje posebnosti barvnih kontrastov in harmonij ob slikanju slik, – slikanje slik z motivi po domišljiji, spominu, opazovanju in predstavah, – slikanje slik z uporabo različnih suhih in tekočih slikarskih materialov in pripomočkov, zlepljenjem barvnihploskev (izvajanjelikovnih tehnik) ternjihovimkombiniranjem. – spoznavanje posebnosti umetniške in industrijske grafike ob izdelavi osnutkov, tiskalnih plošč in njihovem tiskanju, – upodabljanje motivov po domišljiji, spominu, opazovanju in predstavah,- izvedba grafičnihtehnik: večbarvnamonotipija, kolažnitisk, kolagrafija. – spoznavanje posebnosti montažnega kipa in votle plastike med oblikovanjem, – oblikovanje nepredmetnih in votlih oblik po različnih postopkih, – oblikovanje z gnetljivimi, poltrdimi – ploskovitimi inodpadnimi materiali(modeliranje,sestavljanje, kaširanje,lepljenje). – spoznavanje posebnosti zaprtih, polodprtih in polzaprtih prostorov ob njihovem oblikovanju, – oblikovanje različnih prostorov po domišljiji, – oblikovanje s trdimi, poltrdimi – ploskovitimi materiali(sestavljanje,zgibanje, zvijanje,lepljenje).
13–15 – spoznavanje posebnosti in razmerij risanih oblik, prostorskih ključev, perspektivičnih pravil ob risanju, – risanje risb z motivi po domišljiji, spominu, opazovanju in predstavah, – risanje risb z uporabo različnih likovnih materialov in pripomočkov (izvajanje likovnih tehnik) ter njihovo kombiniranje. – spoznavanje posebnosti tonskega in kolorističnega slikanja, posebnosti zračne in barvne perspektive ter abstrakcije v slikarstvu ob slikanju slik – slikanje slik z motivi po domišljiji, predstavah (abstraktni motivi) spominu, opazovanju (tihožitje, krajina, portret – doprsni, cela figura) – slikanje slik z uporabo različnih slikarskih materialov in pripomočkov (izvajanje likovnih tehnik – akvarel, tempera, gvaš, akril) ter njihovim kombiniranjem. – spoznavanje posebnosti različnih tiskov ob izdelavi osnutkov, tiskalnih plošč in tiskanje, – upodabljanje motivov po domišljiji, spominu, opazovanju in predstavah, – izvedba grafičnih tehnik: linorez, suha igla in kombinirane grafične tehnike. – spoznavanje posebnosti predmetnega in nepredmetnega kipa, mobila s poudarkom na površini in barvi kipa ob njihovem oblikovanju, – oblikovanje abstraktnih, človeških in živalskih oblik, – oblikovanje z gnetljivimi, poltrdimi – ploskovitimi in odpadnimi materiali (modeliranje, sestavljanje, kaširanje, lepljenje). – spoznavanje posebnosti arhitekturnih elementov, in kompozicije v arhitekturi ob oblikovanju prostorskih tvorb, – oblikovanje različnih prostorskih tvorb s poudarkom na konstrukciji in stabilnosti, – oblikovanje s trdimi, poltrdimi – ploskovitimi materiali (sestavljanje, zgibanje, zvijanje, lepljenje).
Odrasli – spoznavanje posebnosti konstrukcijskega risanja, proporcev, perspektivičnih pravil in pravil prostorskih ključev ob upodabljanju motivov, – risanje po opazovanju (portret – doprsna in cela figura, tihožitje, krajina, interier), – izvajanje različnih risarskih tehnik in njihovih kombinacij. – spoznavanje posebnosti predmetnega in abstraktnega slikarstva ob upodabljanju motivov, – slikanje motivov po opazovanju in domišljiji, – izvajanje različnih slikarskih tehnik in njihovih kombinacij. – spoznavanje posebnosti različnih vrst tiskov ob nastajanju grafik, – upodabljanje realističnih in abstraktnih motivov, – kombiniranje grafičnih tehnik v ploskem, visokem in globokem tisku. – spoznavanje posebnosti realističnega in abstraktnega kiparstva, – oblikovanje gibljivih kipov, instalacije, – oblikovanje z naravnimi, umetnimi in raznimi odpadnimi materiali.