Loading... Loading...

Prijava novega slušatelja

Začetek likovne dejavnosti: 19. 9. 2018 ob 16.00 ali ob 16.30 (1. skupina) oz. ob 18.00 uri (2.
skupina) v prostorih Mozaika likovne dejavnosti na Lipahovi ulici 23 v Ljubljani. Dejavnost traja 2 šolski uri (90 minut).

Prijava udeleženca ali udeleženke

Pričetek likovne dejavnosti

Ob 19. 9. 2018 ob 16.00 ali ob 16.30 (1. skupina) oz. ob 18.00 uri (2. skupina) v prostorih Mozaika likovne dejavnosti na Lipahovi ulici 23 v Ljubljani. Dejavnost traja 2 šolski uri (90 minut).

Vodja likovne dejavnosti

MOZAIK likovne dejavnosti bo vodila prof. dr. Tonka Tacol.